Ons doel

Situatieschets:
Senegal laat op vele bezoekers een betoverende indruk na. In vroegere tijden was dit land een Franse kolonie Senegal/Mauritanië. Het blijft in veel opzichten ook vandaag nog een koloniaal karakter behouden en haar geschiedenis oefent op vele toeristen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit. Soms krijg je het gevoel dat je enkele decennia terug getoverd bent. Het decor dat de Fransen hier achterlieten zit daar zeker voor iets tussen.
Steeds weer is er wel iets in het straatbeeld dat je gedachten naar het zuiden van Frankrijk doet reizen. Toeterende taxi’s, gemaquilleerde vrouwen met hun fonkelnieuwe handsfree gsm, pronkende mannen en de bouwvallige staat van sommige gebouwen halen je snel uit de illusie in een hoofdstuk van een geschiedenisboek te zijn beland.
Maar het romaneske beeld dat een bezoeker zich van dit land kan maken staat in schril contrast met de talrijke kinderen die hier zonder schoenen, in vuile, gescheurde kleren door de straten dolen. Niemand kan ze ontlopen, geen enkele toerist, geen enkele Senegalees. Ze hangen rond in de buurt van hotels, restaurants, cafés, markten en taxi’s en bedelen met gestrekte hand voor een aalmoes. Honderden kinderen zijn het, als het er geen duizenden zijn.
Er zijn verschillende oorzaken aan te duiden voor dit probleem. Dat de schoolplicht die in de Senegalese grondwet staat ingeschreven enkel op papier bestaat is er één van. Betrouwbare cijfers zijn nauwelijks beschikbaar, maar iedereen is het erover eens dat er te weinig scholen en te weinig leraren zijn om voor alle kinderen onderwijs te voorzien in een publieke school. De klassen zijn bijna altijd overbevolkt, en dat komt de kwaliteit en daarmee de reputatie van het publieke onderwijs niet ten goede. Families van 10 kinderen zijn in polygaam Senegal geen uitzondering, en hoewel het onderwijs in principe gratis is, blijven er kosten aan verbonden, al is het maar voor een schrift en een potlood.
Dat Senegal het fenomeen lange tijd genegeerd heeft en vandaag pas de eerste beperkte stappen zet om het probleem aan te pakken heeft er voor gezorgd dat veel organisaties zijn opgerezen die opkomen voor deze kinderen. De beperkte voorzieningen van deze vrijwilligersorganisaties maken het mogelijk dat de kinderen zichzelf en hun kleren kunnen wassen, en een minimale vorm van alfabetisering krijgen. Wij, EHVS, werken met middelen die we zelf genereren uit diverse activiteiten. Naast sanitaire voorzieningen en minimale alfabetisering tracht EHVS de kinderen ook de kans te geven even terug kind te zijn. “Kinderen hebben gebrek aan speelruimte, gebrek aan affectie, gebrek aan normale menselijke relaties. Een kind wordt hier heel snel volwassen. Wat wil je ook? Ze worden vaak volledig aan hun lot overgelaten en moeten maar zien te overleven.

Onze doelstelling en doelgroep:
De nood aan onderwijs en kennis in een land als Senegal is hoog nodig. Een kind zonder onderwijs is kansloos, de ‘ouderen’ onder onze leden hebben dit op hun vakantie ondervonden.
Enkele namen het peterschap op van een pasgeboren baby, gaandeweg wisten ze familie en vrienden bewust te maken van de noodzaak aan financiële steun om deze achtergestelde kinderen meer kansen op een betere toekomst te bieden. Zij gingen op zoek naar meters en peters die de schoolkosten voor de meest behoeftige kinderen op zich wilde nemen.
Een Hart Voor Senegal vzw is een groep vrijwilligers met een groot hart en die zich belangeloos inzetten voor de bevolking van Bay Dëkk met veel aandacht voor de kinderen.
Bay Dëkk is een achterbuurt van Mbour op 2 uur van Dakar in zuidelijke richting langs de zee.
Het is een mooie en warme streek, men kent er slechts 2 seizoenen, een droog seizoen en een regen seizoen. Onder de bevolking is er nog grote armoede en vele mensen hebben amper genoeg om te eten. Een groot deel van de bevolking leeft nog in hutten zonder water of elektriciteit. De medische voorzieningen zijn ook sterk onvoldoende en meestal niet betaalbaar voor de gewone mensen. Het onderwijs is niet gratis en is voor de gemiddelde burger onbetaalbaar, hierdoor zouden vele kinderen ongeletterd blijven zonder hulp van buiten af.
EHVS wil hieraan zoveel mogelijk verhelpen en dit doen wij door:
In 2006 startte men met de bouw van een kleuterschool; naarmate de jaren vorderen kwamen er meer kinderen naar het schooltje, zodoende dat het schooltje moest uitbreiden.
Na de 3de kleuterklas werden de 1ste leerlingen overgeplaatst naar een schooltje in de buurt en startte men onmiddellijk met de uitbreidingswerken.
Het eerste verdiep is al een feit, en vorig schooljaar kwamen de leerlingen terug naar de ondertussen afgewerkte lokalen voor het 1ste en 2de leerjaar. Momenteel is men bezig met de afwerking van de klas voor 3de leerjaar, die begin oktober, bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen zal worden. De sanitaire installaties worden uitgebreid, eindelijk is er stromend water, alsook een overdekte speelplaats en conciërgewoning.
Hierna begint men aan fase 3, de bouw van het 2de verdiep.
Het schooltje beschikt dan over 3 kleuterklasjes en 6 leerjaren van de lagere graad.
Ook de voeding is van groot belang: door onze inzet krijgen alle aanwezige leerlingen drie maal per week een verbeterde maaltijd. EHVS tracht dit op te voeren naar dagelijks.

Organisatie:
De lokale overheid (gemeente Mbour) werkt actief mee, samen met de bouwheer ‘ACCEPTE’. Leerkrachten worden betaald door de overheid. Met de ingezamelde fondsen van EHVS vzw wordt de bouw gefinancierd (hier is geen enkele tussenkomst van eender wie). Het onderwijs, de toezichters en kookouders worden betaald met het geld van de parrainage. Momenteel hebben meer dan 200 kinderen (van de 265 aanwezigen – 2015-2016) een meter of peter uit onze omgeving. Het Oudercomité, waarin alle lagen van de plaatselijke bevolking, in vertegenwoordigt zijn controleert de werking en financiën; dit in nauwe samenwerking met de Scholeninspectie van Senegal.

Opvolging en evaluatie:
In het werkingsjaar 2015-2016 gingen er volgende delegaties naar Bay Dëkk:
Nov 2015 – 6 leden
Jan/feb 2016 – 12 leden
Feb/mar 2016 – 4 leden
Mei/jun 2016 – 4 leden
Nov 2016 – 4 leden.

Telkens zijn er contact- en evaluatievergaderingen met de Directie, Bouwheer, Gemeentelijke Overheid, Oudercomité en Scholeninspectie.

Jaarprogramma en activiteiten:
Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten om fondsen in te zamelen:
Kaas- & Wijnavond, Reuze B.B.Q, Ontbijtbuffet, Verkoop van gepersonaliseerde champagne met ruilbeurs voor champagnecapsules, …
Infoavonden; zowel in Sint-Truiden als in Mbour (Senegal).
We nemen ook deel aan de activiteiten van het GROS Sint-Truiden, acties van de 4de Pijler en Koning Boudewijnstichting.

Verwachte resultaten en duurzaamheid:
Onze grote verwachting is dat weldra het schooltje volledig geraakt; 3 kleuterklassen, 6 klassen in de lagere graad, informatica lokaal, voldoende sanitaire installaties en keuken.
Alle bouwmaterialen worden ter plaatse gefabriceerd en aangekocht; steeds nauw toekijkend op het ecologische, sociaal en economisch belang voor de streek.
Dat onze resultaten duurzaam zijn blijkt duidelijk aan de bouwwerken, constructie en organisatie van het Beheerscomité en de toevloed van nieuwe leerlingen. Het aanbod is veel groter dan wat er momenteel kan opgevangen worden.
Vooraleer de kinderen toegelaten worden in het schooltje gebeurd er een screening van het gezin. Medewerksters van de school en Oudercomité bezoeken de kandidaat-leerlingen aan huis. De meest behoeftigen hebben voorrang op gezinnen die al van een betere welstand genieten.

Bouwwerken 2017-2018:
In 2017 startte men met de bouw van het 1ste verdiep.
Al vlug torende de bouw boven de schamele hutten uit. Tientallen families boden zich aan met hun kinderen om toch maar toegelaten te worden in de ‘Ecole des Belges’.
Een Hart Voor Senegal werd een begrip, de wijk werd opgewaardeerd en door toedoen van onze vzw kwam er water, elektriciteit in de school en straatverlichting in de steegjes.
Meer dan 400 kinderen kregen een plaatsje bij aanvang van het schooljaar 2017-2018.
Het 1ste verdiep was klaar: vier volledig afgewerkte klassen voor de lagere graad, extra sanitaire installatie met stromend water, een overkapping van de klassen naar het sanitaire gedeelte. Een beter voorziene keuken, leraarskamer met printers en kopieermachine werden in gebruik genomen. Alle lokalen werden voorzien van banken, stoelen, kasten, deuren, vensterluiken en hekwerken aan de ramen.
Van deze 420 kinderen hebben er 310 een meter of peter in België. In 2017 waren er een 8-tal delegaties van EHVS op bezoek in Bay Dëkk, begin 2018 gingen er al 4 delegaties naartoe.
De werken worden zeer goed opgevolgd, mede door onze vertegenwoordiger ter plaatse.
Momenteel gebeuren er kleine aanpassingen aan het bouwplan van het 2de verdiep, en worden de bestekken herrekend volgens de nieuwe noden van de school. Deze werken worden onmiddellijk aangevat bij het einde van dit schooljaar in juni. Bij de start van het schooljaar (2018-2019) in oktober zal de 5de klas klaar zijn en in gebruik genomen worden.
De vzw rekent er dan ook op dat ze de nodige fondsen kan inzamelen, dit alles met jullie steun en die van onze partners.
We zijn dan ook de Provincie Limburg, de gemeentes Sint-Truiden – Gingelom – Heusden-Zolder, Kiwanis Sint-Truiden & Borgloon, onze Best Partner The Rain Bird, de 4de Pijler (11.11.11.) en tientallen sponsors zeer dankbaar voor hun steun en adviezen.
In 2018 werd er een mooie film gedraaid over het dagelijkse leven op en naar school in Bay Dëkk. Deze film zal steeds te bekijken zijn op onze evenementen en op onze 2de Infoavond op dinsdag 22 mei 2018 in CC De Bogaard in Sint-Truiden en een nog te bepalen datum in Heusden-Zolder.
Spreek jullie familie en vriendenkring aan over dit mooie project of breng ze mee naar onze activiteiten. Samen gaan we ervoor.

Dank voor jullie interesse aan het voor ons en alle meters en peters wondermooie project in Bay Dëkk.

Namens Een Hart Voor Senegal vzw,

René Henderix, Voorzitter
Marleen Dony, Ondervoorzitter, Afgevaardigde GROS
Eddy Kellens, Secretaris

Groetjes – Ba beneen, Mangi dem,
‘Een Hart Voor Senegal vzw’